Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu oli Eesti NSV rahvakomissariaatide juhte ühendav rahvamajanduse kollektiivne juhtorgan ehk valitsus, mis tegutses ajavahemikus 25.08.1940 – 25.03.1946, nendest 1941–1944 Nõukogude Liidu tagalas. Selle juhiks oli Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimees.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
ENSV RKN tegutses Toompea lossis
Lühend ENSV RKN
Asutatud 1940
Tegevuse lõpetanud 1946
Peakorter
Asukoht Lossi plats 1, Tallinn
Tegevuspiirkond Eesti NSV
Juhtkond Nõukogu esimees
Emaorganisatsioon NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 25. märtsi 1946[1] kujundati Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ümber Eesti NSV Ministrite Nõukoguks ja Eesti NSV Rahvakomissariaadid Eesti NSV ministeeriumiteks.

Moodustamine

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu moodustati Johannes Varese valitsuse asemel alates 25. augustist 1940, pärast II Riigivolikogu poolt 1940. aasta Eesti NSV Konstitutsiooni vastuvõtmist ja seniste Eesti riigiasutuste ümbernimetamist rahvakomissariaatideks. Eesti NSV RKN tegutses kuni 25. märtsini 1946. Seejärel reorganiseeriti asutus Eesti NSV Ministrite Nõukoguks.

Vastavalt 1940. aasta Eesti NSV Konstitutsiooni §-le 45 moodustati Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Eesti NSV Ülemnõukogu poolt järgmises koosseisus:

 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimees;
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimehe asetäitjad;
 • Eesti NSV Riikliku Plaanikomisjoni esimees;
 • Eesti NSV Rahvakomissarid: Kergetööstuse; Kohaliku tööstuse; Rahanduse; Põllutöö; Kaubanduse; Siseasjade; Kohtu; Tervishoiu; Hariduse; Kommunaalmajanduse; Sotsiaalkindlustuse; Töö; Riigikontrolli rahvakomissarid ja
 • Üleliiduliste Rahvakomissariaatide volinikud.
Eesti NSV liiduvabariiklikud rahvakomissariaadid: Kergetööstuse; Põllutöö; Rahanduse; Kaubanduse; Siseasjade; Kohtu; Tervishoiu; Riigikontrolli RK.
Eesti NSV vabariiklikud rahvakomissariaadid: Kohaliku tööstuse; Hariduse; Töö; Kommunaalmajanduse; Sotsiaalkindlustuse RK.

Eesti NSV RKN ülesanded olid:

 • a) ühtlustada ja suunata Eesti NSV vabariiklike ja liiduvabariiklike Rahvakomissariaatide ja teiste temale alluvate majanduslike, administratiivsete ja kultuuriliste asutuste tööd; ühtlustada ja kontrollida üleliiduliste Rahvakomissariaatide volinike tööd;
 • b) koostada Eesti NSV rahvamajanduslik plaan, esitada see Eesti NSV Ülemnõukogule kinnitamiseks ja võtta tarvitusele abinõusid rahvamajandusliku plaani teostamiseks;
 • c) koostada Eesti NSV riigieelarve ja kohalike eel­arvete kokkuvõtte, esitada riigieelarve Eesti NSV Ülemnõukogule kinnitamiseks ja võtta tarvitusele abi­nõusid Eesti NSV riigieelarve ning kohalike eelarvete täitmiseks;
 • d) võtta tarvitusele abinõusid ühiskondliku korra kindlustamiseks, riigi huvide ja kodanike õiguste kaitseks;
 • e) juhtida ja kontrollida maakondade töötava rahva saadikute nõukogude täitevkomiteede tööd;
 • f) tarviduse korral moodustada erikomiteid ja talitusi Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures majandusliku ja kultuurilise ülesehituse alal.

ENSV RKN I koosseis

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu I koosseis aastatel 1940–1941:

AmetikohtAsutusNimiTegevusaastadEluaastad
Eesti NSV RKN esimeesEesti NSV Rahvakomissaride NõukoguJohannes Lauristin25.08.1940 – 1941(1899–1941)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitjaEesti NSV Rahvakomissaride NõukoguNeeme Ruus23.06.1941 –(1911–1942)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja ja
Eesti NSV välisasjade rahvakomissar
Eesti NSV Rahvakomissaride NõukoguNigol Andresen25.08.1940 – 1941(1899–1984)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Arnold Kress 25.01.1941 – (1897–1974)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitjaEesti NSV Rahvakomissaride NõukoguEduard Päll19.02.1941 – 30.12.1943(1903–1983)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja ja

Eesti NSV Riikliku Plaanikomitee esimees

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu

Eesti NSV Riiklik Plaanikomitee

Oskar Sepre25.08.1940 – 17.06.1942(1900–1965)
Eesti NSV kergetööstuse rahvakomissarEesti NSV Kergetööstuse RahvakomissariaatArnold Veimer25.08.1940 – 17.06.1942(1903–1977)
Eesti NSV kohaliku tööstuse rahvakomissarEesti NSV Kohaliku tööstuse RahvakomissariaatJohannes Sauer25.08.1940 – 24.07.1941(1904–1983)
Eesti NSV kohaliku tööstuse rahvakomissar Eesti NSV Kohaliku tööstuse Rahvakomissariaat Friedrich Kiiser 24.07.1941–28.08.1941
Eesti NSV rahanduse rahvakomissarEesti NSV Rahanduse RahvakomissariaatPaul Keerdo25.08.1940–1950(1891–1950)
Eesti NSV põllutöö rahvakomissarEesti NSV Põllutöö RahvakomissariaatGeorg Abels25.08.1940–02.09.1941(1898–1967)
Eesti NSV kaubanduse rahvakomissarEesti NSV Kaubanduse RahvakomissariaatHendrik Allik25.08.1940–30.12.1943(1901–1989)
Eesti NSV siseasjade rahvakomissarEesti NSV Siseasjade RahvakomissariaatBoriss Kumm25.08.1940–26.03.1941

06.08.1941–20.05.1944

(1897–1958)
Eesti NSV siseasjade rahvakomissar Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat Andrei Murro 26.03.1941–06.08.1941 (1903–1941)
Eesti NSV riikliku julgeoleku rahvakomissarEesti NSV Riikliku Julgeoleku RahvakomissariaatBoriss Kumm26.03.1941–06.08.1941(1897–1958)
Eesti NSV kohtuasjade rahvakomissarEesti NSV Kohtu RahvakomissariaatAleksander Jõeäär(25.08.1940–1950)(1890–1958)
Eesti NSV tervishoiu rahvakomissarEesti NSV Tervishoiu RahvakomissariaatViktor Hion25.08.1940 –(1902–1969)
Eesti NSV hariduse rahvakomissarEesti NSV Hariduse RahvakomissariaatNigol Andresen25.08.1940–20.06.1944(1899–1984)
Eesti NSV kommunaalmajanduse rahvakomissarEesti NSV Kommunaalmajanduse RahvakomissariaatOrest Kärm25.08.1940–06.04.1941(1902–1942)
Eesti NSV kommunaalmajanduse rahvakomissar Eesti NSV Kommunaalmajanduse Rahvakomissariaat Algus Raadik 06.04.1941–12.03.1942 (1906–1964)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse rahvakomissarEesti NSV Sotsiaalkindlustuse RahvakomissariaatLembit Lüüs25.08.1940–20.05.1944(1910–1999)
Eesti NSV töö rahvakomissarEesti NSV Töö RahvakomissariaatMaksim Unt25.08.1940–28.05.1941(1898–1941)
Eesti NSV töö rahvakomissar Eesti NSV Töö Rahvakomissariaat Paul Vihalem 05.06.1941–19.04.1946
Eesti NSV Riigikontrolli rahvakomissarEesti NSV RiigikontrollArkaadi Uibo25.08.1940–03.06.1941
Eesti NSV Riigikontrolli rahvakomissar Eesti NSV Riigikontroll Eduard Päll 03.06.1941–30.12.1943
Eesti NSV toiduainetetööstuse rahvakomissar Eesti NSV Toiduainetetööstuse Rahvakomissariaat Johannes Sauer 24.07.1941–26.08.1941 (1904–1983)
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitsus, Asjadevalitseja Harald Haberman (1940–1944)
Rahvakomissaride Nõukogu juures tegutsesid ka
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Majandusnõukogu. Nõuandev organ Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures, moodustati 2. oktoobril 1940. Nõukogu tegevus katkes 1941. aasta juulis, pärast Teist maailmasõda uuesti ei moodustatud[2].
 • NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Mõõtude ja Mõõteriistade Komitee Voliniku Valitsus Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures[3];
 • NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Kinokomitee volinik;
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Raadiokomitee;
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Riigimõisate Peavalitsus (1940–1941, 1944)
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Kehakultuuri- ja Spordikomitee;
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Kirjandus- ja Kirjastusasjade Peavalitsus[4];
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Kunstide Valitsus[5], juhataja Johannes Semper, kaadrite osakonna juhataja August Alle;
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Vabariiklik Tööjõureservide Valitsus;
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Riiklik Plaanikomisjon[6] (1940–1941, 1944–1946)
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Hindade Komisjon[7] (1940–1945), esimees Voldemar Kuimet;
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu usaldusmees Saksa Usaldusvalitsuse juures (1940)[8]. Saksa Usaldusvalitsus oli Saksa Riigi eriline korraldusasutis, kellel oli volitused Umsiedlungiga Eestist lahkunute registreeritud ja mahajäänud ning ülekandmiseks määratud Ümberasujate kogu varandust valitsemisele võtta, võimalikult viivituseta likvideerida ja lõplikult korraldada ning ühtlasi hoolitseda ümberasustatute mahajäävate võlgade ning kohustuste katmise eest[9]. Ametikoht likvideeriti oktoobris 1940.

Tegevus aastatel 1940–1941

Teise maailmasõja lahingute ajal Eestis Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Eestis ei tegutsenud. Aastatel 1941–1944 oli Eestis Saksa okupatsioon ja Eesti Omavalitsus ning 18.–22. septembrini 1944 Otto Tiefi valitsus.


Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu koosseis aastatel 1942–1944:

AmetikohtAsutusNimiTegevusaastadEluaastad
Eesti NSV RKN esimehe kohusetäitjaEesti NSV Rahvakomissaride NõukoguOskar Sepre17.06.1942–28.09.1944(1900–1965)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitjaEesti NSV Rahvakomissaride NõukoguArnold Veimer17.06.1942–28.09.1944(1903–1977)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitjaEesti NSV Rahvakomissaride NõukoguNigol Andresen1940–1946(1899–1984)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitjaEesti NSV Rahvakomissaride NõukoguHendrik Allik 30.12.1943–1950(1901–1989)
Eesti NSV siseasjade rahvakomissarEesti NSV Siseasjade RahvakomissariaatBoriss Kumm1941– 20.05.1944(1897–1958)
Eesti NSV siseasjade rahvakomissar Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat Aleksander Resev 20.05.1944 –
Eesti NSV riikliku julgeoleku rahvakomissar Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat Boriss Kumm 20.05.1944 –
Eesti NSV rahanduse rahvakomissarEesti NSV Rahanduse RahvakomissariaatPaul Keerdo1940–1950(1891–1950)
Eesti NSV hariduse rahvakomissarEesti NSV Hariduse RahvakomissariaatNigol Andresen1940–04.06.1944(1899–1984)
Eesti NSV kaubanduse rahvakomissarEesti NSV Kaubanduse RahvakomissariaatAugust Hansen30.12.1943–1950(1895–1950)
Eesti NSV põlevkivi- ja keemiatööstuse rahvakomissar Eesti NSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Rahvakomissariaat Arnold Kõll 30.12.1943–10.03.1945

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu koosseis aastatel 1944–25.03.1946:

AmetikohtAsutusNimiTegevusaastad rahvakomissarina
(ENSV MN ministrina)
Eluaastad
Eesti NSV RKN esimeesEesti NSV Rahvakomissaride NõukoguArnold Veimer28.09.1944–25.03.1946(1903–1977)
Eesti NSV RKN esimehe esimene asetäitja ja

Eesti NSV Riikliku Plaanikomisjoni esimees

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Oskar Sepre 28.09.1944–25.03.1946
Eesti NSV RKN AseesimeesEesti NSV Rahvakomissaride NõukoguNigol Andresen1940–25.03.1946(1899–1984)
Eesti NSV RKN AseesimeesEesti NSV Rahvakomissaride NõukoguHendrik Allik 1943–25.03.1946(1901–1989)
Eesti NSV RKN AseesimeesEesti NSV Rahvakomissaride NõukoguArnold Kress(1897–1974)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Konstantin Boitsov 31.01.1954–25.03.1946
Eesti NSV välisasjade rahvakomissar Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Hans Kruus 20.10.1944–25.03.1946
Eesti NSV hariduse rahvakomissarEesti NSV Hariduse RahvakomissariaatJüri Nuut04.06.1944–25.03.1946(1892–1952)
Eesti NSV ehitusmaterjalide tööstuse rahvakomissarEesti NSV Ehitusmaterjalide Tööstuse RahvakomissariaatEduard Jõerüüt
Eesti NSV Ehituse ja ehitusmaterjalide tööstuse rahvakomissarEesti NSV Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse RahvakomissaatPeeter Raudsepp1945(1897–1948)
Eesti NSV riigikaitse rahvakomissarEesti NSV Kaitse RahvakomissariaatLembit Pärn19.06.1945–25.03.1946(1903–1974)
Eesti NSV kaubanduse rahvakomissarEesti NSV Kaubanduse RahvakomissariaatAugust Hansen1944–25.03.1946(1895–1950)
Eesti NSV kohtuasjade rahvakomissarEesti NSV Kohtu RahvakomissariaatAleksander Jõeäär1940–25.03.1946(1890–1958)
Eesti NSV kommunaalmajanduse rahvakomissar Eesti NSV Kommunaalmajanduse Rahvakomissariaat rahvakomissari kohustetäitja Leonid Ingar
Leonti Georg
–19.09.1945[10]
21.09.1945–25.03.1946

(1929-1996)
Eesti NSV masinaehituse, kerge- ja kohaliku tööstuse rahvakomissarEesti NSV Masinaehituse, Kerge- ja Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaatkohusetäitja Rudolf Stokberg(1944–1945)(1896–1950)
Eesti NSV kohaliku tööstuse rahvakomissar[11]Eesti NSV Kohaliku Tööstuse RahvakomissariaatRudolf Stokberg06.06.1945–25.03.1946(1896–1950)
Eesti NSV metsamajanduse ja puidutööstuse rahvakomissarEesti NSV Metsamajanduse ja Puidutööstuse RahvakomissariaatIvan Voolin18.10.1945–25.03.1946(1895-1979)
Eesti NSV põlevkivi- ja keemiatööstuse rahvakomissarEesti NSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse RahvakomissariaatArnold Kress10.03.1944–15.09.1945(1897–1974)
Eesti NSV põlevkivi- ja keemiatööstuse rahvakomissar Eesti NSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Rahvakomissariaat Vassili Matvejev 15.09.1945–25.03.1946
Eesti NSV põllutöö rahvakomissarEesti NSV Põllutöö RahvakomissariaatGeorg Abels
Hendrik Allik
26.09.1944–15.09.1945
15.09.1945–19.04.1946
(1898–1967)
(1901–1989)
Eesti NSV rahanduse rahvakomissarEesti NSV Rahanduse RahvakomissariaatPaul Keerdo1940–25.03.1946(1891–1950)
Eesti NSV riikliku julgeoleku rahvakomissarEesti NSV Riikliku Julgeoleku RahvakomissariaatBoriss Kumm1944–25.03.1946(1897–1958)
Eesti NSV siseasjade rahvakomissarEesti NSV Siseasjade RahvakomissariaatAleksander Resev1944–25.03.1946(1905–1970)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse rahvakomissarEesti NSV Sotsiaalkindlustuse RahvakomissariaatOlga Lauristin20.05.1944–25.03.1946(1903–2005)
Eesti NSV tervishoiu rahvakomissarEesti NSV Tervishoiu RahvakomissariaatViktor Hion25.08.1940–25.03.1946(1902–1969)
Eesti NSV toiduainetetööstuse rahvakomissarEesti NSV Toiduainetetööstuse RahvakomissariaatLembit Lüüs20.05.1944–25.03.1946(1910–1999)
Eesti NSV kalatööstuse rahvakomissar Karl Raud 19.08.1945–25.03.1946
Eesti NSV töö rahvakomissarEesti NSV Töö Rahvakomissariaat
Eesti NSV Riigikontrolli rahvakomissarEesti NSV RiigikontrollArtur Vaha11.12.1945–25.03.1946(1900–1976)
Eesti NSV Tehniliste Kultuuride rahvakomissar August Puusepp 26.01.1946–25.03.1946
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitsus, Asjadevalitseja Aleksander Borkman (1945)
Rahvakomissaride Nõukogu juures tegutsesid ka
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Repatrieerimise Osakond
 • NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Usukultusasjade Nõukogu volinik Eesti NSV-s
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Riigimõisate Peavalitsus (1940–1941, 1944–1945[12]) / Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Sovhooside Peavalitsus (1945–1946)[13].
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Töönduskoperatsioonide Peavalitsus.
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Riiklik Kirjastuskeskus.
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Vabariiklik Tööjõureservide Valitsus, ülem Vassili Redikson.
 • Eesti NSV Raadiokomitee, esimees (1944–1949) Paul Uusman.
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Tselluloosi- ja Paberitööstuse Valitsus[14] (1944–1946). Valitsusele allusid: 1) V.Kingissepa nim. Tselluloosi- ja Paberikombinaat; 2) Kehra Sulfaattselluloositehas; 3) Kohila Paberivabrik; 4) Türi Tselluloosi- ja Paberivabrik (lõpetas tegevuse 01.04.1948 ja anti üle Kohila Paberivabrikule); 5) Räpina Paberivabrik 6) Joaveski Kartongivabrik.
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Autotranspordi Peavalitsus, mis moodustati 1944. aasta novembris[15]. Autotranspordi Peavalitsuse alluvuses asusid bensiiniautomaatjaamad Tallinnas: Tatari tänav nr. 1, Karl Marxi tänav nr. 4, Aia tänava ja Vana-Viru tänava nurgal, Mere puiestee ja Viru väljaku nurgal, Inseneri tänav nr. 3, Tatari tänav nr 58, Tartu maantee nr. 87, Narva maantee nr. 3, Narva mnt nr. 9, Koidula tänav ja Köhleri tänava nurgal ja Pärnu maantee 133.
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Varustuse ja Turustuse Vabariiklik Kontor.
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Kunstide Valitsus. Kunstide Valitsuse juhatajad: 12.1940 - 02.1948 Johannes Semper, 02.1948 - 06.1949 Kaarel Ird, 06.1949 - 07.1950 Ülo Taigro, 07.1950 - 04.1953 Maks Laosson[16].
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Reevakueerimise Komitee (1944–1946)[17].
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Sõjaväelaste Perekondade Riikliku Hooldamise ja Heaolu Valitsus, oli 1944. aastal teise maailmasõja NSV Liidu tagalas tegevust alustanud ja 1944. aasta sügisest Tallinnas tegutsenud sõjaväe sõjaväelaste perekondade sotsiaalteenuseid osutanud üksus[18], valitsuse juhataja Bernhard Veimer.
 • Eesti NSV Kultuurihariduslike Asutuste Komitee, esimees alates 13.09.1945 Georg Abels[19].
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Hindade Komisjon

Vaata ka

Viited

 1. Eesti Rahvusarhiiv, ERA.R-1.7.96a
 2. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Majandusnõukogu (1940 - 1941), The National Archives of Estonia
 3. Rein Miilius, Metroloogia arengust ja seisundist Eestis
 4. "Glavlit". Originaali arhiivikoopia seisuga 5. november 2011. Vaadatud 14. oktoobril 2011.
 5. Annely Voitka, Ühe teatri sünd ja surm, Sirp, 03.08.2007
 6. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu j.a. Riiklik Plaanikomisjon (1940 - 1941, 1944 - 1998), The National Archives of Estonia
 7. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Hindade Komisjon (1940 - 1941, 1944 - 1965), The National Archives of Estonia
 8. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu usaldusmees Saksa Usaldusvalitsuse juures (1940), The National Archives of Estonia
 9. Luuakse „Saksa Usaldusvalitsus", Uus Eesti, nr. 282, 16 oktoober 1939
 10. EESTI NSV TEATAJA, Nr. 35 26. oktoobril 1945, Art 565. Määrus sm. Leonid Ingar’! Eesti NSV Kommunaalmajanduse Rahvakomissari kohustetäitja kohalt vabastamise kohta.
 11. Eesti NSV Teataja, 1945 nr 20, Nr 287
 12. 326. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus Riigimõisade Peavalitsuse nimetuse muutmise kohta. Eesti NSV Teataja, Nr. 22, 30. juunil 1945
 13. ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Sovhooside Peavalitsus, The National Archives of Estonia
 14. ENSV Rahavkomissaride Nõukogu j.a. Tselluloosi ja Paberitööstuse Valitsus, Tallinn (1944 - 1953), The National Archives of Estonia
 15. ENSV RKN j.a. Autotranspordi Peavalitsus (1944 - 1956), The National Archives of Estonia
 16. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Kunstide Valitsus, Tallinn (1940 - 1953), The National Archives of Estonia
 17. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Reevakueerimise Komitee (1944 - 1946), The National Archives of Estonia
 18. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Sõjaväelaste Perekondade Riikliku Hooldamise ja Heaolu Valitsus (1944 - 1946), The National Archives of Estonia
 19. EESTI NSV TEATAJA, Nr. 35 26. oktoobril 1945, Art 559. Määrus sm. Georg Abels’i nimetamise kohta Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Kultuurhariduslike Asutiste Komitee esimeheks.
Eelnev
Johannes Varese valitsus
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
19401946
Järgnev
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.